Конференція з права

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

 

м. Запоріжжя, 27-28 вересня 2019 р.

 

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Загальна інформація

 

 

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану юридичної науки в Україні та світі з залученням зусиль молодих науковців з усіх куточків України та зарубіжних держав, які займаються дослідження усіма без виключення галузями юридичної науки.

 

 

До участі в міжнародній конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ВНЗ та юридичних ВНЗ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права.

Форма проведення: заочна

 

Мова конференції: українська, російська, англійська.

 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

 

1.Історія та теорія держави та права, філософія права;

2.Конституційне право, міжнародне публічне право;

3.Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;

4.Господарське право та процес;

5.Трудове право, право соціального забезпечення;

6.Екологічне, земельне, аграрне право;

7.Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;

8.Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;

9.Кримінальний процес, криміналістика.

 

 

Реєстрація

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, до 24 вересня 2019 року (включно) мають заповнити заявку на участь на сайті ЗМГО «Істина» та надіслати електронною поштою до організаційного комітетунаступні документи:

1)тези доповіді;

2)відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Коваленко_Тези, Коваленко_Внесок

Електрона адреса: istina.pravo@gmail.com

 

 

Вимоги до тез доповіді

 

·Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)

·Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад:

ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

·Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ініціали автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.

Наприклад:

КОВАЛЕНКО С. Б.

студент юридичного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

 

·Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

·Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список літератури:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89].

·Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

 

 

Організаційний внесок

 

Організаційний внесок становить 130 грн. для учасників з України та 15 доларів для учасників з інших держав.

Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції.

Збірник буде відправлений 14 жовтня 2019 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

 

 

Порядок сплати організаційного внеску

 

Для учасників з України (130 грн.)

 

Організаційний внесок необхідно перерахувати на реквізити:


Банк одержувача: ПАТ «УкрСиббанк»

МФО банку отримувача: 351005

Рахунок отримувача: 26200807804059

ЄДРПОУ: 2429308381

П.І.Б. одержувача: Віхляєва Олена Геннадіївна

Призначення платежу: поповнення рахунку Віхляєва О. Г. від ПІБ

Перерахунок організаційного внеску можна зробити в відділенні будь-якого банку в Україні.

 

Для учасників з інших держав (15 доларів)

 

Учасникам конференції з інших держав необхідно звернутися до організаційного комітету.

 

 

Координати організаційного комітету

 

Запорізька міська громадська організація «Істина»

вул. Лермонтова 19, м. Запоріжжя, 69005

Телефон: 095 440 91 76

Електронна адреса: istina.pravo@gmail.com

Сайт: www.istina-zp.org.ua

 

Анонси:МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


м. Запоріжжя,
 27-28 вересня 2019 р.Детальніше...
 
Besucherzahler russianbrides
счетчик для сайтаrelojes para pagina web часы для форума